Royal and Noble Saints

December 4 – Saint Barbara

December 1, 2016

November 29 – St. Saturninus

November 28, 2016

November 23 – St. Trudo

November 21, 2016

November 21 – St. Albert

November 17, 2016

November 21 – St. Columbanus

November 17, 2016

November 16 – St. Mechtilde

November 14, 2016

November 12 – Saint Cunibert

November 10, 2016