Short Stories

February 20 – Pope Martin V

February 19, 2018

General de Sonis and the Arabs

December 28, 2017

December 23 – Duke of Guise

December 21, 2017

December 24 – Vasco da Gama

December 21, 2017

Saint George Slays the Dragon

December 14, 2017

Our Lady’s Juggler

December 7, 2017

November 17 – Mary Tudor

November 16, 2017