Elites

April 18 – St. Willigis

April 16, 2018

January 30 – St. Martina

January 29, 2018

January 6 – St. Roch

January 4, 2018

Saint George Slays the Dragon

December 14, 2017

Why celebrate Columbus Day?

October 9, 2017

September 9 – St. Omer

September 7, 2017