Italy

February 20 – Pope Martin V

February 18, 2019

February 15 – Pope Lucius II

February 14, 2019

February 16 – St. Juliana

February 14, 2019

February 5 – St. Agatha

February 4, 2019

January 30 – St. Martina

January 28, 2019

January 20 – St. Sebastian

January 17, 2019