Nobility

January 30 – St. Martina

January 27, 2020

January 25 – St. Poppo

January 23, 2020

January 23 – St. Bernard

January 20, 2020

January 19 – James Lainez

January 16, 2020

January 20 – St. Sebastian

January 16, 2020

January 12 – Duke of Alva

January 9, 2020

January 7 – St. Aldric

January 6, 2020